Sidekaablite parandamiste näidishinnakiri 2019


Optiliste sidekaablite (sisetingimuse) ja vaskkaablite parandamine gelsnap jätkudes kuni 30 paari.

Prognooshind harjumaa (eur)

1-4f (kõige tavalisem optiline sidekaabel üksikhoone ühendamisel viimasest sidejaotlast. Näiteks tänaval paiknevast operaatori sidekapist või sidekaevust.

90-150
6-12f (tavaliselt rohkem kui üks tarbija ühes kaablis) 190-250
48-192f (suuremamahulised kaablid – näiteks tehaste territooriumitel paiknevad suuremaid tarbijaid ühendavad lõigud).Täpsem hinnapakkumine!
1-30 paari VMOHBU vaskkaabli parandus (tüüpiline hooneni jõudev sidekaabel.
120 – 350